23 juin 2019 : Stage de Qi Gong « Yi Jin Jing » (3ème forme) avec Maître Shi Heng Jun

  • 1 juin 2019